Ägarintresse – allmänintresse, en sammanfattning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat Nya strömningar med ny syn på äganderätten.

Nya strömningar med ny syn på äganderätten

Äganderätten har aldrig varit hundraprocentig. Det har alltid varit en avvägning mellan ägarens intresse och det allmännas intressen. För några år sedan var allmänintresset starkare, nu, med alliansregeringen, har vågskålen tippat över lite till ägarens sida.

Så kan man sammanfatta skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010. Temat var ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”.

Författare: Carl-Henrik Palmér.