Lokal mat – sammanfattning av en konferens

Sammanfattning av konferensen "Lokal mat – från produktion till konsumtion" den 7 april 2011 i samarbete med LivsmedelsSverige och MAT21, SLU.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Från produktion till konsumtion

Lokal mat är trendigt och efterfrågan i livsmedelskedjan från konsumenter, krögare, handlare, grossister och tillverkare blir större och större. Med marknadskrafternas hjälp förväntas produktionen öka, men gör den det? Och vilka är motiven bakom utvecklingen – varför är det bra med lokal mat? Hur agerar myndigheterna?

Vid denna konferens presenterade Landsbygdsdepartementet satsningen på Sverige som det nya matlandet i Europa, Jordbruksverket gav en bild av vad vi vet om lokal mat, eller Närproducerad mat som är det begrepp myndigheten använder, och LRF berättade om sin livsmedelsstrategi där produkter med unika egenskaper har en särskild roll att spela.

Konferensen vände sig till företagare, tjänstemän i offentlig förvaltning, politiker, branschorganisationer, rådgivare, forskare, lokalproducenter och övriga intresserade.

Medarrangörer var LivsmedelsSverige och MAT 21, SLU.

Författare: Prof Rune Andersson, programchef MAT 21.