Lagar och regler kring slam i Sverige

Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – del II


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA höll under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam till jordbruksmark. Bakgrunden var att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan genom seminarier och liknande. Vid tillfället för dessa workshops pågick en ny och utökad slamutredning med ett vidare kretsloppsperspektiv. Dessa workshops var, tillsammans med en öppen konferens 2013, avsedda att bistå med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.

KSLA:s andra workshop i en serie om slamanvändning i jordbruket hölls torsdagen den 26 april 2012. Temat var främst lagar och regler samt möjligheten till styrning och tillsyn av slamtillförseln till produktiv mark. Olika erfarenheter och förslag till hur brister kan hanteras kom fram under dagen, som gav tillfälle till belysande diskussioner.

Detta är rapporten från denna workshop.

Text: Monica Kling, frilansjournalist, Miljö & JordOrd