Räcker virket från skogen? – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2018

Räcker virket från skogen? Det är klart att det gör, menar skribenten, om marknaden får råda och snedstyrande lagar och subventioner inte kommer in och stör.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Nya sortiment och nyttigheter kappas med gamla och de som inte förmår betala blir utan virke. En alternativ rubrik på detta IVA/KSLA-seminarium den 19 april hade kunnat vara Vem har bäst råd att betala för skogsråvara?

Det är hård konkurrens om virket i Östersjöområdet och ovanligt stora investeringar planeras. Avverkningarna på norra halvklotet är ungefär hälften av tillväxten, medan avverkningarna (främst av brännved) på södra halvklotet är avsevärt större än tillväxten där. Också Kina har en större avverkning än tillväxt; det mycket ambitiösa kinesiska beskogningsprogrammet är ännu inte avverkningsmoget. I Norden hugger vi 70 procent av tillväxten – miljörestriktioner motverkar möjligheterna att avsevärt öka avverkningarna.