Utmaningar för framtidens viltförvaltning – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

KSLA:s viltförvaltningskommitté samlade en rad olika aktörer och intressenter för att identifiera olika aspekter som påverkar dagens och framtidens viltförvaltning. Det blev en framtidsspaning som resulterade i en lång rad utmaningar att ta tag i inom viltförvaltningen.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Viltförvaltningskommittén (2019–2021) hade till uppdrag att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt. Som en del i sitt inledande arbete arrangerade kommittén en framtidsspaning för att identifiera olika aspekter som kan påverka dagens och framtidens utmaningar för viltförvaltningen. Det skulle hjälpa gruppen att analysera konsekvenser av förvaltningen och se vilka åtgärder som är möjliga att genomföra.