Aktuellt från KSLA nr 2-2022

Välkommen till det andra numret av KSLA:s nyhetsbrev Aktuellt från KSLA.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll i Aktuellt från KSLA nr 2-2022:

  • Möte i UEAA:s General Assembly med anslutande vetenskapligt symposium i Slovakien 6–7 oktober 2022.
  • S.O.S Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden. Referat från ett seminarium.
  • Vart tog de areella näringarna vägen i det svenska utvecklingssamarbetet? Rapportanmälan.
  • Nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
  • Aktiviteter – Utlysning – KSLA-podden.

Som vanligt är det bäst att titta på pdf:n i dubbelsidig vy med försättsblad.