Aktuellt från KSLA nr 2-2023

Detta är 2023 års andra nummer av Aktuellt från KSLA. Trevlig läsning!


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll i Aktuellt från KSLA nr 2-2023

 • Försörjningsberedskap på Åland, en konferens.
 • Fakta, värderingar och omdöme, ett chatbot-genererat referat av en överläggning den 9 februari.
 • Naturlighet och skogsbruk, referat från akademisammankomst den 9 mars.
 • Den vassaste saxen i lådan, rapport från ett kombinerat rundabordssamtal och seminarium den 15 mars, arrangerat av Växtnoden.
 • Utlysning av akademiens priser och belöningar – nominera senast 15 april!
 • De senaste godkända anslagsslutrapporterna, hela 32 stycken.
 • Aktiviteter på gång.
  Utlysning av anslag.
  Remisser.
 • Fjällträdgårdens Vänner välkomnar alla som vill bidra till Enaforsholms fjällträdgård i växtzon 8.