Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Årets tredje nummer av Aktuellt från KSLA har nedanstående innehåll. Trevlig läsning!


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön – rapport från ett hybridseminarium den 8 februari.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer? – rapport från ett hybridseminarium den 19 april.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet? – rapport från ett hybridseminarium den 20 april.

Nytt från biblioteket
Ny KSLAT
Nytt om ledamöter

Aktiviteter på gång
Remisser & annat påverkansarbete

Bedas hus, Barksätter