Aktuellt från KSLA nr 4-2023

Sista numret före sommaren av Aktuellt från KSLA. Trevlig läsning!


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information
 • Innehåll:
 • Koll på kolet – nyckel till klimatnytta och ökad bördighet, rapport från ett hybridseminarium den 10 maj.
 • Nystart för Enaforsholmsrutorna – i sommar börjar fas II i arbetet med vegetationsprofiler på KSLA:s donationsgård i västra Jämtland.
 • KSLA har kritiska synpunkter på konsekvenserna för miljön av förslaget till Nordiska Näringsrekommendationer 2023
 • En kombination av kunskap, landskap, botanik, estetik och historia, rapport från akademiens vårexkursion till Alnarp den 11 maj.
 • Remisser & annat påverkansarbete
  Nytt om ledamöter
 • Aktiviteter på gång
  Anslag, godkända slutrapporter