Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Välkommen till ett extra tjockt sommarnummer av Aktuellt från KSLA!


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Innehåll

 

 • Lantbruksakademiens experimentalfält anlagt på 1800-talet, där nya redskap, djurraser, utfodringsmetoder m m skulle prövas och jordbruket bedrivas som ett föredöme.
 • Vad innebär EU:s lagstiftning om skogsövervakning och skoglig planering i Sverige? Rapport från ett hybridseminarium den 2 maj.
 • Arbetsmiljön och den gröna näringen – hur skapar vi en bättre arbetsmiljö i jord- och skogsbruket? Rapport från ett webbinarium den 7 maj.
 • Skogens roll i försörjningsberedskapen. Rapport från ett rundabordssamtal den 20 maj.
 • Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna? Rapport från ett webbinarium 16 maj.
 • Bruka utan att förbruka. Rapport från hybridseminarium med rapportlansering 27 maj.
 • Vårexkursion till Barksätter Gård. Rapport från akademiens vårexkursion för ledamöter 16 maj.
 • På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk. Rapport från ett hybridseminarium 15 maj.
 • Nya strömningar – vig en dag för vatten. Rapport från ett hybridseminarium 16 maj.
 • KSLA Podd nr 22.
  Ny publikation.
  Nytt om ledamot.
  Remisser.
 • Godkända slutrapporter.
 • Kommande aktiviteter.
 • Dessutom ett par viktiga utlysningar.

Trevlig läsning!

Aktuellt från KSLA publiceras endast digitalt. Vi rekommenderar att läsa den dubbelsidigt med försättsblad/dubbelsidig bläddring.

Startsidebild: Experimentalfältet omkring 1910, landskapsrekonstruktion/akvarell av Charlotte Rinaldo.