Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna? – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Går det att ha ett strategiskt tänkande i valet av odlingssystem eller är det nödvändigt att räkna på ett år i taget? Det var en av frågorna som behandlades under detta webbinarium, arrangerat av Kommittén för morgondagens odlingssystem.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Webbinariet kretsade kring

  • samhällets förväntningar på jordbruket – livsmedelsproduktion, beredskap och kolinlagring,
  • de största kostnaderna i växtodlingen som är insatsvaror, följt av arbete, kapitalkostnader och därefter maskinkostnader,
  • jämförelser mellan direktsådd, reducerad bearbetning och plöjning under ett antal år,
  • strategier med växtföljd som utgångspunkt – diskussioner förs om åtgärder som förenar miljö- och klimatåtgärder med bibehållen eller ökad lönsamhet,
  • beräkningar för att ersätta ett års vete i växtföljden med korn,
  • förändringar av odlingsmetoder som förbereds, t ex att så en mellangröda i form av havre eller korn.