Aktuellt från KSLA nr 1-2022

Välkommen till det allra första numret av KSLA:s nyhetsbrev Aktuellt från KSLA, som från och med nu ersätter KSLA Nytt & Noterat. Utgivningen är tänkt att vara tätare än för Nytt & Noterat, innehållet kommer främst att bestå av korta referat från akademiens aktiviteter med mera.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Nr 1-2022:

• 2030-kommitténs inlägg: Lönsamma jordbruk ger samhället säker livsmedelsproduktion

• Tre rundabordssamtal på KSLA i juni 2022: Varför är skogen så osynlig i den svenska kulturpolitiken

• Ny akademisekreterare/vd på KSLA

• Aktiviteter – Utlysning – Ledamotsnytt

 

Som vanligt är det bäst att titta på pdf:n i dubbelsidig vy med försättsblad.