Berg och jord kring Enaforsholm


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Fjällkedjan och jordarterna kring Enaforsholm och deras bildning. Sambandet mellan bergarter, jordarter och växtlighet. Frostmark. Författare: Nils Nykvist.