Botaniska trädgården i Upsala 1655–1807


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ett bidrag till den svenska naturforskningens historia

Avhandling av Magnus Bernhard Swederus (Uppsala universitet 1877). Texten behandlar Botaniska trädgården i Uppsala – dess historia, skötsel och utveckling under cirka 150 år. Den föregås av en kort biografi om författaren.