Vagn Brøndegaards etnobiologiska bibliografi och register


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur:

Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkemedicinen.
Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk, Vol 1 (SOLMED nr 64).

Red. Håkan Tunón. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.
ISBN: 978-91-86573-48-5