Vagn J Brøndegaards etnobiologiska samling – katalog

Katalog systematiskt uppställd på svenska och engelska i syfte att tillgängliggöra KSLA:s biblioteks största specialsamling. Catalogue systematically set up in Swedish and English in order to make the KSLA Library's largest special collection accessible.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text

A Systematically Arranged Catalogue with Texts in Swedish and English

Brøndegaards etnobiologiska samling är KSLA:s biblioteks största specialsamling. Det handlar om böcker på nordiska språk och tyska och engelska som belyser en mängd olika aspekter på folkliga relationer till växter runt om i världen. Samlingen skapades av den danska etnobotanikern Vagn J Brøndegaard och köptes av KSLA 2003. År 2005 blev Brøndegaard hedersdoktor vid SLU. Böckerna är registrerade i bibliotekstjänsten Libris.

Detta är den tryckta katalogen systematiskt uppställd på svenska och engelska i syfte att tillgängliggöra samlingarna.

Brøndegaard’s Ethnobiological Collection is the KSLA Library’s largest special collection. It is about books in Nordic languages and German and English that highlight a variety of aspects of popular relations to plants around the world. The collection was created by the Danish ethnobotanist Vagn J Brøndegaard and was purchased by KSLA in 2003. In 2005, Brøndegaard became honorary doctor at SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences. The books are registered in Libris library service.

This is the printed catalogue systematically set up in Swedish and English in order to make the collections accessible. To order in print, click ”Beställ”.