De oskäliga kreaturen!


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren

Hade djuren det bättre förr? Det är en fråga som inte sällan ställs i dagens debatt om djuretik och djuromsorg. I media är åsikterna stundtals starkt polariserade. Några av landets främsta experter på området har gett sin syn på dessa frågor vid ett seminarium på KSLA som behandlade husdjurens ställning genom tiderna. Artiklarna i denna skrift grundar sig på de föredrag som hölls av Niklas Cserhalmi och Karin Dirke, kommenterade av Carin Israelsson och Helena Röcklinsberg. Detta material är kompletterat med en artikel av Ingvar Ekesbo, där han jämför det gamla svenska sättet att ta hand om husdjuren med dagens EU-anpassade bestämmelser.

I skriften publiceras även ett par originaltexter från 1800-talet om husdjursskötsel och om synen på djurens värde. Dessa texter ger en god inblick i sin tids värderingar och utgör en grund för den senare utvecklingen inom detta område. Texterna sättes i sitt tidmässiga sammanhang genom att de har blivit försedda med utförliga kommentarer.

Inskannad, bitvis dålig kvalitet.