De Phalaena Bombyce – om silkesfjärilen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Dissertatio Academica de Phalaena Bombyce

Akademisk dissertation om silkesfjärilen som med medgivande från den mycket erfarna medicinska fakulteten vid Uppsala lysande universitet, under preses, den högvälborne och mycket erfarne Herr doktor Carl Linnaeus, riddare av Nordstjärneorden, Hans kungliga majestäts arkiater, kunglig ordinarie professor i medicin och botanik, ledamot i akademierna i Uppsala, Stockholm, St. Petersburg, Berlin, London, Montpellier, Toulouse och Florens. Hans kungliga majestäts stipendiat Johannes Lyman, Lars son, från Fjärdhundra framlägger för offentlig prövning i Carolinas stora auditorium den 4 december år 1756 på den vanliga förmiddagstiden.

Tryckt i L. M. Höjers kungliga akademiska tryckeri, Uppsala.

  • Avhandling på latin, Uppsala universitet, 1756
  • Linné, Carl von, 1707-1778 (preses)
  • Lyman, Johan, 1734-1790 (respondent)
  • Höjer, Lars Magnus (tryckare)

Avhandlingen är skannad från originalet och på latin. Den finns översatt i Drömmen om svenskt silke, SOLMED nr 72. Där finns också en längre artikel, Vetenskapsmännen och silket – visioner och verklighet, av Jakob Christensson, ledamot av akademiens dåvarande nämnd för de areella näringarnas historia. Översättningarna är gjorda av Cajsa Sjöberg med kommentarer av framlidne akademiledamoten Kjell Lundquist. Personalia av Jakob Christensson.