Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930

Den svenska lantbrukskooperationens bakgrund, framväxt och utveckling till 1930: inspiratörer, idéutveckling och praxis


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Tore Johansson (1937–2010) som var fil. lic. och arkivarie vid LRF. Då innehållet är av stort intresse för forskningen om svenska lantbrukskooperationens framväxt och utveckling publiceras texten här.