Den svenska skogslitteraturen från äldsta tid t o m 1880


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ludvig Linder (1862–1944), Den svenska skogslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1880

Kompletterad, strukturerad och registrerad i en databas av Sara Pettersson 2014.

Skogsbibliografin består av två delar, den fysiska kortkatalogen med Linders handskrivna poster och den elektroniska databasen. Arbetet med att göra databasen sökbar har avstannat p.g.a. medelsbrist. Även en tryckt publikation är planerad. KSLA:s bibliotek har hela Linders material som långtidsdeposition från Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek. Det går fram t.o.m. 1914. Kortkatalogen är strukturerad.