Efter oljetoppen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?

Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det väldigt lite om den långsiktiga oljetillgången. Det är först under senare år som det allmänna medvetandet återigen har vaknat om att oljan faktiskt är en ändlig resurs.

Från många håll kommer nu varningar om att vi står inför mycket stora svårigheter eftersom oljan spelar en så viktig roll i vårt samhällsbyggande och att konkurrensen om den kvarvarande oljan kan leda till ett hårdnande internationellt klimat. Andra menar att oljan med marknadskrafternas hjälp och utan större problem kommer att kunna ersättas av andra energislag.

Den här skriften är tänkt att skapa ett underlag för personer med olika erfarenheter, åsikter och kunskap att mötas i konstruktiva och reflekterande samtal. Författarna har velat vaska fram det som många verkar vara överens om, men också tydliggöra de punkter där åsikterna går isär och undersöka vilka antaganden och värderingar som finns bakom oenigheten.

Text: Hillevi Helmfrid och Andrew Haden.