Enaforsholms Fjällträdgård


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Trädgård och trädgårdsodling har gamla anor på Enaforsholm, åtminstone i ett svenskt historiskt fjällperspektiv. Platsen bakom Stora Huset har odlats för trädgårdsändamål i upp mot 130 år. Dess spännande historia kan delas in i sex olika skeden, och i lika många förvaltarskap och inriktningar. Författare: Kjell Lundquist.