Familjejordbruk inom Upplands slättbygd

Undersökningar av svenska familjejordbruk


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Undersökningar av svenska familjejordbruk – familjejordbruk inom Upplands slättbygd

Författare: Alfred Åslander, vid Tekniska Högskolans institution för jordbrukslära (1945).

Originalet bestod av 133 maskinskrivna lösa blad (N. a. Ö23:I), som nu publiceras som en PDF efter avskrift.