Fiskelitteratur med särskild inriktning på området kring Newfoundland


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Tyngdpunkten ligger på fisket i Newfoundland ur ett historiskt perspektiv. Några böcker med en lite vidare karaktär har också tagits med.

Den i litteraturen behandlade tidsperioden sträcker sig från 1600-talet och fram till 1990-talet, och finns på engelska, franska, tyska och svenska.

Litteraturen behandlar inte bara själva fisket utan innefattar också politiska, sociala och ekonomiska förhållanden kring fisket runt Newfoundland. Denna litteratur finns med i akademibibliotekets samlingar.