Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920 Band 1


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Detta verk är nr III av en för mitt jaktbibliotek gjord avskrift av ”Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur in till år 1920, upprättad av T. H. Hahr. Första bandet”. Originalet i handskrift tillhör Skogshögskolan, Skogsbiblioteket, och torde tidigare icke varit föremål för avskrift.

Stockholm i februari 1963

Richard Kjellberg

Inskannad, kvaliteten är inte den bästa.