Förteckning över examensarbeten framlagda vid KTH:s institution för lantmäteri och fastighetsteknik


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Förteckning över examensarbeten framlagda vid Kungl. Tekniska högskolans institution för lantmäteri och fastighetsteknik

Förteckningens utformning har gjorts av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek för att på bästa möjliga sätt bekantgöra de arbeten som i första hand kan tänkas komma till nytta för de forskare som arbetar med de areella näringarnas historia.

Samtliga arbeten framlagda t.o.m. 1957 och som varit tillgängliga i mars 2001 har förtecknats. Därefter har endast ett urval förtecknats