Generalregister for nordisk jordbrugsforskning 1919–1942

NJF:s tidskrift 1919–1942.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Generalregister till Nordiska jordbruksforskares förenings (NJF) tidskrift 1919–1942. Registret är ämnesordnat och sorterat på författare/upphovsman inom ämnesrubriken.