Handskrifter i Hernquistska biblioteket i Skara


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Samlingen i Hernquistska biblioteket i Skara omfattar totalt lite över 30.000 sidor handskrifter. Främst är det material efterlämnat av Peter Hernquist (1726–1808), grundaren av Veterinärinrättningen i Skara och av det svenska veterinärväsendet, Lars Tidén (1777–1847) och Nils Edvard Forssell (1821–1883). Alla lärare vid Veterinärinrättningen i Skara.

Katalogiseringen är genomförd 1991–1992 av Ivar Dyrendahl, f d chefveterinär vid Skara Semin och hedersledamot KSLA.