Hugo Tigerschiölds radioföredrag Minnen från mitt jordbrukarliv


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ett radioföredrag hållet den 28 december 1933 av Hugo Tigerschiöld. Tigerschiöld (1860–1938) var en svensk ämbetsman och skald. År 1911 blev han kallad som ledamot av Lantbruksakademien. I detta nedskrivna radioföredrag berättar han om sitt och sin släkts liv som jordbrukare.