Inkomna uppgifter rörande sockenmagasinen 1832–1844

Dessa uppgifter med arkivnummer E IV c:1–5 i akademiens arkiv innehåller inkomna dokument för två undersökningar angående sockenmagasinens existens och karaktär i Sverige, gjorda 1832/33 respektive 1843/44. Arkivet är sorterat länsvis, samt inom de olika länen årsvis.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Dokumentsamlingen innehåller information värdefull för undersökningar inom en rad områden. Den lämpar sig väl både för från makro- och mikroperspektiv, då här finns möjlighet att undersöka sockenmagasinens utbredning på en stats-, läns-, härads- och sockennivå. Den tillgängliga informationens värde begränsar sig inte till undersökningar som strikt rör sockenmagasin: uppgifter om kapitalkraft och befolkningsantal är intressanta för många historiska forskningsområden, från lokalhistoria till ekonomisk makroteori. Materialet kan då fungera som en komplementärkälla.

Kommentarer av Linnea Bring Larsson.