Innehållsförteckning Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kronobergs Läns Kongl. Hushållnings-Sällskaps Handlingar, häfte 1–14. Växjö, 1815–1831. Vissa häften med varianttitlar.

Sällskapet gjorde ett uppehåll i sin publicering 1832–1841.