Kronobergs läns hushållningssällskaps utveckling under 1800-talets första decennier

En agrar elit i en regional offentlighet


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Detta är ett ej färdigställt manuskript författat av Mats Höglund, pedagogisk chef inom vuxenutbildningen i Växjö kommun. Då innehållet är av stort intresse för forskningen om regionala agrara organisationer i allmänhet och om hushållningssällskap i synnerhet så publiceras nu texten här efter tillåtelse av författaren.  Jan 2014