Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition av ett antal organisationer med KSLA som bas.

Här visar vi att den gröna sektorn har haft och har stor betydelse för samhällsekonomi, sysselsättning och för samhällets hållbarhet. Om vi vill befästa och även fortsättningsvis utveckla detta, skapa nya gröna affärer, måste staten se till att forskning och innovation ges betydande ökade resurser. Särskilt i en tid som nu, då vi vare sig vi vill det eller inte genomgår ett paradigmskifte där biologi och livsvetenskaper kommer att i högre grad än tidigare sätta sin prägel på det framtida samhället. De nationer och företag som kraftfullt utvecklar kompetens, varor, tjänster och företagande baserat på den gröna sektorn kommer på ett mycket påtagligt sätt att bidra till utvecklingen av ett hållbart världssamfund, samtidigt som de kommer att stärka sin internationella konkurrenskraft.

Text: Peter Sylwan i samarbete med representanter för de berörda organisationerna.