KSLA Nytt 1-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vårnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Makten över marken – vem bestämmer? Mat, pris och mervärden. Landskapets karaktär. Väldoftande jordbruk. Att rädda havet… Vi passar också på att önska Glad Påsk!