KSLA Nytt 2-2013


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Växtförädling 3.0 – snabb teknikutveckling kräver ny lagstiftning. Mer om akademiens 200-årsfirande. DME av biogas kan bli stort. Mörk skog kan bli ljus framtid – skogsturism i Skottland. Mat i tiden – livsstil, mode eller hälsa. Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor (SIFI) – fas I är avklarad, blir det en fas II? Vårexkursion till Barksätter. Enaforsholm Fjällgård välkomnar. Remissvar, kalendarium och nya publikationer. (Ny version 27 juni 2013.)