KSLA Nytt 2-2015


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sommarnumret 2015, med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Naturbetesmarker med många värden. Skogsnäringens värdekedjor – framåt, fortare och grönare! Akademiens vårexkursion till brandfälten i Västmanland – marken börjar repa sig men människorna…? Dessutom Biodrivmedels begränsade potential, Zonerat skogsbruk på fastighetsnivå med mera.

Trevlig läsning!

Du som hämtar pdf:n och öppnar den i din Acrobat Reader: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.