KSLA Nytt 3-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Berteboskonferensens huvudanförande: Landsbygdsexpertisens framtid av Philip Lowe, Newcastle University. EU 20 år – vattenfrågor i fokus. Det antropogena kolkretsloppet. Med sikte på framtida jordbrukspolitik. Ryskt skogsbruk i uppförsbacke. Och mera!