KSLA Nytt 2-2019


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

 • Trämekanisk industri i en globaliserad värld
  Efterfrågan på trävaror kommer att öka med större behov av klimatsmart byggande. Men råvarubrist hotar vår export.
 • 4D4F, EU-projekt som lyfter mjölkproduktionens digitalisering
  Ökad djurvälfärd och mer hållbar mjölkproduktion med hjälp av digital teknik. Men det går inte av sig själv visar projektsammanställningen.
 • Akvakulturens potential i en biocirkulär ekonomi
  Det ekologiska vattenbruket är nyckeln till ett hållbart livsmedelssystem, menar KSLA Wallenberg-professorn Barry Costa-Pierce.
 • EU-parlamentarikerna: Var mer aktiva i Bryssel!
  Seminariet om EU och skogen och effekter för svensk skogsnäring lyfte det nödvändiga i att vi kommunicerar med övriga EU om vårt skogsbruk.
 • Myndighetsutövning & äganderätt
  Ett rundabordssamtal där myndigheter fick möjlighet att tala med myndigheter, som ett led i att öka kunskapen om privat äganderätt.
 • Kor, konst och kreativitet
  Akademiens vårexkursion gick i år till Wanås som kombinerar ett ”vanligt” lantbruk med en mer unik och välkänd konstsatsning.
 • Har nya tekniker inom växtförädlingen en framtid i EU?
  EU menar att genediterade växter ska behandlas som GMO-växter, med allt vad dit hör. Det medför att gensaxtekniken får svårt att hävda sig i EU.

Och mer – trevlig läsning!

Till bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam) →

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Du som hämtar och sparar pdf:n: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad.

Om du vill ha KSLA Nytt & Noterat nr 2-2019 som en högupplöst pdf  (ca 11 MB), skicka ett meddelande till akademien@ksla.se.