KSLA Nytt 4-2009


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Aktuella skrifter från KSLA, Måltidsakademien belönade Columella, Linda Hedlund, ny ordförande i Skogsavdelningen, Olle Markgren, ny ordförande i Allmänna avdelningen, ”Nobelpris” i miljö till Anna Tibaijuka, Jul, en hälsning, Nya ledamöter har valts in, Priser och belöningar 2010, Dubbel reformering av metan och koldioxid, Aktuellt från Energikommittén, Columella – vår egen kioskvältare!, Teknikutveckling i skogsbruket, Livsmedelstillsatser – risk eller nytta, Boksläpp: ”Blå boken” för alla fiskeriintresserade, Boksläpp: En afton med Columella, Jan Philipsson prisad för internationellt engagemang, Ett fåraktigt seminarium, Stipendiater efterlyses. Carl XVI Gustafs 50-årsfond, Remisser, Enaforsholm: Lägesrapport, Kalendarium