KSLA Nytt 3-2011


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

CAP – Common Agricultural Policy, vad är det? Intervju med Marit Paulsen och Lena Ek. Att lära av historien – seminarium om jordbrukspolitik efter andra världskriget. Bravikens såg ritar om sydsvensk skogskarta. Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna. Skoglig studieresa i södra USA. Biogas från åker – reserapport från Tyskland. Vägar till ett hållbart torvbruk. Nytt om ledamöter. På Stockåker bor fåren i ett växthus. Kalendarium. Rapport från Enaforsholm Fjällgård.