KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken med mera behandlas i detta höstnummer av KSLA Nytt & Noterat.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ur innehållet:

Hållbarhet – ett obekvämt samtal
Ett seminarium med vitt skilda perspektiv på hållbarhet, på de utmaningar som klimatförändringarna innebär och på hur de ska tacklas.

Jordbrukstekniskt mörker och skogsbruksteknisk jubelklang
Vi har en akut brist på jordbrukstekniskt kunnande men är skogs­brukstekniskt världsledande. Rapport från en workshop.

Jordens svarta guld
Vårt sätt att bruka jorden och odla växter är en nyckelfråga för kli­matet. Det konstaterades vid seminariet Koll på kolet i september.

Uppföljning av livsmedelsstrategin
KSLA:s hållbar mat-kommitté utvärderar om utfallet av livsmedels­strategin mäts på ett sätt som gör det till ett dugligt beslutsunderlag.

Leder EU:s strategi Från jord till bord till en hållbar livsmedelskedja?
Farm to Fork-strategin betraktas som ett flaggskepp inom EU:s Gröna giv. Initiativet diskuterades vid ett seminarium i januari.

Social hållbarhet i livsmedelssystemet
Livsmedelssystemet kan vara ett medel att nå globala mål för hållbar utveckling – men det pratas för lite om den sociala hållbarheten.

Future Food Systems – the Role of Gene Edited Crops
Många verktyg behövs för att trygga en hållbar matförsörjning. Ett hybridseminarium där deltagarna diskuterade genteknik som ett av dessa verktyg.

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr
Ett webbinarium för att öppna ögonen på beslutsfattare om de enor­ma värden som står på spel och för att öka viljan att aktivt motverka skadorna.

Nilsson-Ehlemedaljen
Om personen bakom medaljen som delas ut för insatser inom gene­tiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Naturen vi ärvde
Vid ett boksläpp på KSLA presenterades miljöjournalisten/KSLA-ledamoten Henrik Ekmans senaste bok om det stigande miljöintresse som samhället upplevt under de senaste sex decennierna.

Och mer – trevlig läsning!
KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).

Innehållet i KSLA Nytt & Noterat består främst av referat och liknande rörande akademiens seminarier och andra aktiviteter. De åsikter som framförs vid dessa seminarier är helt och hållet föredragshållarnas egna. Akademien kan inte hållas ansvarig för föredragshållares åsikter, formuleringar och uttalanden.