KSLA Verksamhet och Inriktning 2021–2024

Detta inriktningsdokument för KSLA fastställdes av akademikollegiet den 1 december 2020.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Preses Jan Fryk och vice preses Lena Ingvarsson står bakom detta dokument som fastställdes av akademikollegiet den 1 december 2020. Det är avsett att utgöra ett ramverk för akademiverksamhetens konkreta innehåll, som utformas på årsbasis och grundar sig på de initiativ som tas i avdelningarna och deras kommittéer.

Utgångspunkten har varit viktigare skeenden och företeelser, globala, regionala och lokala, som bedömts ha relevans för de areella näringarnas villkor och därmed även för KSLA och dess verksamhet under perioden 2021–2024.

Verksamhet och inriktning 2021–2024 som pdf.