KSLA:s hus


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag

Längst norrut på Drottninggatan i Stockholm, i den del av staden som kallas Kunskapens kvarter, har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sitt säte i ett vackert stenhus i tre våningar. Här har Akademien haft sin hemvist sedan 1972. Dessförinnan höll den till i andra lokaler i Stockholm. Den här skriften handlar om de byggnader som akademien förvaltat under olika tider, men med tonvikt på akademiens nuvarande hemvist.

Författare: Ulrich Lange.