Skogsägarens mål – KSLAT nr 1-2017


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En väg till ökad variation i skogen

”Vi tror att en ökad variation i skogen är bra – och att vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill”.

Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i denna skrift.

Kommittén har analyserat hur skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk utifrån sina egna preferenser och framtidsbedömningar, men med beaktande av legala och biologiska begränsningar samt andra externa påverkansfaktorer.

Vi har också simulerat skogens utveckling för ett antal typbestånd där vi testar olika skötselmodeller anpassade till olika ägares mål. För varje skötselmodell har vi analyserat framtida skogsproduktion, ekonomisk avkastning, biologisk mångfald, skogens rekreationsvärde, och – nog så viktigt – risken för att skogen inte ska utvecklas som det var tänkt.

Sammanfattningsvis visar studien att en skogsägare kan göra stor skillnad i skogen – men att det tar lång tid innan det får riktigt genomslag.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.

Denna skrift finns inte längre i lager som tryckt.