Verksamhetsberättelse 2020 – KSLAT nr 1-2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2020.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll:

Preses har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2020

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2016–2020 • Fördelning av utdelade medel 2020


KSLAT 1-2021 som pdf.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam).