Lantbrukskooperationen – KSLAT nr 15-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Seminarium den 2 december 2002

Det är oerhört viktigt att hålla i gång idédebatten om lantbrukarnas samlingssträvanden och att göra detta i ett långsiktigt perspektiv. Man bör ligga före på det sättet att man kan ta till vara möjligheter och förutse de svårigheter som vi vet kommer. De här  sakerna är inte mindre viktiga i en tämligen avreglerad eller omreglerad marknad med mer konkurrens utifrån. Hur skall man förena höga marknadsandelar som av andra skäl behövs med en ordentlig effektivitetsspänst i organisationerna?

Red: civilekonom