Skogsindustrins råvaruförsörjningskedja – KSLAT nr 19-2003


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

– pågående utveckling och utblickar mot andra branscher

Konferens den 25 april 2002

En viktig utgångspunkt för denna konferens var att det är kundernas behov som är basen för näringen. Det handlar om att försörja marknaden med produkter, så att man får tillgång till kundernas gunst och pengar. Det spelar ingen roll om man har en jättebra produkt om man inte får fram den till marknaden på det sätt som kunden vill. Detta gäller givetvis också i hög grad inom skogsindustrin.