Fiskets kollaps utanför Nordamerika – KSLAT nr 2-2008


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– vad kan Sverige och Europa lära?

I Sverige är den fiskeripolitiska debatten intensiv. Torsken har blivit en symbolfisk för en fiskeripolitik som inte fungerar; för ett överfiske i haven. Alla är egentligen överens om varför det blivit som det är, men hur ser vägen till en framtid i ekologisk balans ut? År 1992 kollapsade världens största torskbestånd utanför Newfoundland. Torsken har ännu inte kommit tillbaka. Vad händer i våra fiskevatten? Håller fiskbestånden på att försvinna? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Sportfiskarna genomförde en temadag om Östersjöns fiskeproblematik på Svenska Mässan i Göteborg den 11 april 2008. Närmare 175 personer deltog. Moderator var frilansjournalisten Olle Rossander.