Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Innehåll:

Preses har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2022

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Uppföljning av KSLA:s miljöpolicy • Nya ledamöter • In memoriam • Personal

Bifogad pdf är lågupplöst.
Om du önskar en högupplöst pdf, skicka ett e-postmeddelande om det till akademien@ksla.se.

Akademiens ledamöter behöver inte beställa skriften, den kommer automatiskt.