CAP och folkhälsan – KSLAT nr 20-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Konferens den 29 april 2003

EU:s jordbrukspolitik (CAP) står inför stora förändringar i samband med utvidgningen och förhandlingar inom världshälsoorganisationen (WTO). Jordbrukspolitiken kritiseras för att vara ineffektiv, för att missgynna utvecklingsländernas jordbruk och för att inte ta hänsyn till folkhälsan inom EU, genom att bland annat subventionera tobaksodling samt att tillämpa ett  system där frukt och grönsaker destrueras. Syftet med denna konferens var att belysa  konsekvenserna av den gemensamma jordbrukspolitiken för folkhälsan och pröva det förändringsbehov som föreligger. Förutom en allmän diskussion om Mid Term Review och världshandelsförhandlingarna har akademien haft särskilda konferenser om vad utvidgningen av gemenskapen kan få för konsekvenser.